Rozdiely medzi Antivírusmi

TrustPort logo

V prvom rade musíme oddeliť antivírus od iných produktov.

Antivírus je program ktorý či už na požiadanie alebo automaticky kontroluje súbory na pevnom disku (alebo na inom médiu) na infekcie nechceným kódom. Predpokladom je že má aktuálnu databázu hrozieb a funguje správne.

Nadstavbou antivírusu sú programy ktoré sú schopné kontrolovať na hrozby aj internetovú komunikáciu. Ide o to že škodlivý kód sa nemusí nutne uložiť na pevný disk. Stačí že sa nachádza na webovej stránke ktorú prezeráte, neuloží sa do súboru, bežný antivírus ho nezdetekuje a počítač môže nainfikovať. Ako? Zablokuje antivírus aby sa mohol uložiť na pevný disk a infikovať ďalšie súbory. Väčšinou dokážu antivírus úplne znefunkčniť.

Medzi cestami odkiaľ sa môže počítač nainfikovať sú teda súbory na disku (vrátane USB kľúčov ktoré veľmi často pripájame do rôznych počítačov) a komunikácia po internete - webové stránky. Treťou cestou je elektronická pošta. Totiž prílohy v elektronickje pošte sa penášajú po internete prekódované, takže nie je možné detekovať vírus. Preto schopnosť kontrolovať elektronickú poštu patrí k základnýcm funkciám každého moderného aktivírusu.

Preto sa treba pri výbere vhodného produktu zamyslieť nadtým čo všetko chceme mať ochránené. Skoro každý počítač v domácnosti je pripojený na internet, preto obyčajný antivírus nie je dostatočná ochrana. Potrebné je zabezpečiť aj internetovú komunikáciu. Tu by sa dalo namieťa - Windows predsa má v sebe zabudovaný firewall. To ale nemá nič spoločné s vírusmi. A tento zabudovaný dokáže chrániť len voči útokom zvonka. Ak máte nainfikovaný počítač tak infikovaná aplikácia sa môže pripojiť vonka na svoj server a posielať údaje z infikovaného počítača svojmu pôvodcovi. Preto je intelignetný firewall ďalšou užitočnou súčasťou.

Zhrnutie:
- Antivírus dokáže ochrániť súbory na disku.
- Webový skener kontroluje stránke na internet ktoré prehliadame.
- Emailový skener má na starosti elektronickú poštu.
- Osobný firewall nevpustí do počítača hekerov, chráni dáta pred odcudzením.

Ešte musíme spomenúť nadstavbové aplikácie, ktoré zvyšujú ochranu dát:
- Skartovanie súborov (vymazaný súbor ostáv na disku a sú možnosti ako ho obnoviť - pokiaľ nie je skartovaný, teda skutočne odstránený).
- Šifrovanie dát neumožní prístup k nim nikomu kto nie je oprávnený - ani v prípade odcudzenia počítača alebo pevného disku.

Slavomír Hodul
PC Služba